Välj en sida

ekonomab:

din lokala & digitala ekonomibyrå
Tjänsterkontakt

digitalisera och effektivisera

eller hjälp med bokföringen?

Företagsekonomi och privatekonomi

Med grund i intresse för både privatekonomi och företagsekonomi hjälper vi såval företag som privatpersoner med ekonomin. Sedan Anders kom till vår byrå i höstas kan vi också ta oss an fler jord- och skogsbruk!

Vi gillar siffror men älskar det siffrorna kan berätta. Hur kan vi med dem som grund se till att ni utvecklas och expanderar? För företag erbjuder vi:

  • Löpande arbete som bokföring och lönehantering
  • Rådgivning, bokslut och deklarationer
  • Jord- och skogsbruk
  • Digitalisering och effektivisering av ekonomifunktionen

För privatpersoner erbjuder vi coaching för att komma igång med sparande eller investeringar. Vi föreläser också inom området! 

mervärde från siffror

Vilken information ger dina företagsekonomiska rapporter dig idag: hur mycket du ska betala till Skatteverket varje månad? Det är givetvis viktigt men vi vill skifta fokus och se till att från redovisningen ta fram rapporter och information som hjälper dig att utveckla din verksamhet! 

 

i

Redovisning

Bokföring, lönehantering, reskontra, bollplank. Vill du inte lyfta ett papper? Då ska du slippa!

Bokslut

Årsbokslut, deklaration, uppföljning av verksamheten och rådgivning för att ni ska kunna utvecklas!

effektivisering

I form av digitalisering och förändrade rutiner kan det sparas mycket tid. Mer över till analys och utveckling!

Privatekonomi

Att känna sig trygg i sin privatekonomi och investera för framtida möjligheter är viktigt. Vi ger coaching och föreläser

Intressant?